Praha30°
Auditovaný Babiš - tragédie o třech dějstvích s neznámým koncem2Foto© idnes.cz

Auditovaný Babiš - tragédie o třech dějstvích s neznámým koncem

, 5 novinky, 2 zhlédnutí

Celý text auditní zprávy získal Jakub Zelenka. S ohledem na důležitost tohoto dokumentu a také na fakt, že úřady se s odkazem na důvěrnost rozhodly tento materiál nepublikovat, jsme ho v celé délce zveřejnili.

Auditoři došli k závěru, že předseda vlády je stále ve střetu zájmů. „Podle závěrů, které Evropská komise také nechala beze změny, je premiér stále hlavní ovládající osobou holdingu Agrofert. Komise kvůli tomu požaduje vrátit peníze ze všech dotací, které byly udělené po 9. únoru 2017. Projekty schválené pro firmy Agrofertu po tomto datu jsou podle Komise v rozporu s článkem 4c českého zákona o střetu zájmů,“ píšeme v základním textu.

Na důležitou okolnost celé kauzy upozorňuje Jan Moláček. Auditoři stále považují premiéra Babiše za ovládající osobu obou svěřenských fondů a jejich založení by podle nich dokonce mohlo odporovat i českým zákonům. „Lze učinit závěr, že svěřenské fondy mohou být neplatné proto, že jejich založení sice mohlo splňovat formální náležitosti, ale jejich smysl může odporovat smyslu a účelu zákona o střetu zájmů,“ popisují auditoři klíčovou pasáž.