Praha14°
Průměrná roční míra inflace vzrostla na 2,8 %3Foto© echo24.cz

Průměrná roční míra inflace vzrostla na 2,8 %

, 7 novinky, 3 zhlédnutí

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2019 byla 2,8 %

Potvrzení (výpis) průměrné míry inflace je k dispozici pod odkazem

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

Potvrzení o inflaci vystavené na konkrétní jméno či firmu si můžete objednat na tel. čísle 466 743 480 nebo na e-mailové adrese infoservispa@czso.cz (poplatek 60 Kč).

Rychlá informace na ústředních stránkách ČSÚ

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase, tj. charakterizuje míru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 700) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž je zohledňován jejich význam a podíl na celkové spotřebě domácností.