Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. (* 15. října 1952 Ostrava) je český historik, specializující se na oblast česko-německých vztahů a postavení německého obyvatelstva v českých zemích ve 20. století a perzekuce obyvatelstva v komunistickém režimu na přelomu 40. a 50. let.