Tomáš Macura, 3 měsíce
Sdílení kol má v Ostravě úspěch, cyklisté ale nedodržují pravidla