Státní ústav pro kontrolu léčiv (zkráceně také SÚKL) je úřad České republiky, organizační složka státu zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky, jejíž úkolem je dohlížet na to, aby se v České republice používaly pouze jakostní, bezpečné a účinné léky, jakož i funkční a bezpečné zdravotnické pomůcky respektive prostředky zdravotní techniky (PZT).