NKÚ novinky

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) - Nejnovější zprávy, příběhy a diskuse z tisku

Nejvyšší kontrolní úřad - Poslední zprávy

Úředníci lžou ministryni

V minulých týdnech projednávala vláda několik kontrolních závěrů vypracovaných Nejvyšším kontrolním úřadem. Jedním z nich byl kontrolní závěr Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo ...

5 dní
Budou konečně dostatečné a účelně vynaložené zdroje na obnovu památek?

Tak nám vláda na svém jednání 27. března projednala zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce k čerpání státních prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a o...

6 dní

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislý orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.