Magnesia Litera je české literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera.