Praha11°
Zemřel historik Jan Křen, v Nemocnici Na Bulovce se léčil s nemocí covid-194Foto© irozhlas.cz

Zemřel historik Jan Křen, v Nemocnici Na Bulovce se léčil s nemocí covid-19

, 7 novinky, 2 zhlédnutí

Ve věku 89 let zemřel 7. dubna 2020 v nemocnici Na Bulovce Jan Křen. Historik, disident, chartista. Podobně jako mnozí příslušníci jeho generace vstoupil bezprostředně po válce (už v šestnácti letech) do KSČ. Jeho osud pak sledoval trajektorii pro mnohá „stalinská práčata“ charakteristický: nadšené budování toho, co viděli jako logickou konsekvenci výsledku druhé světové války, postupná deziluze, kterou v roce 1956 akceleroval Chruščovův „tajný referát“, a pak ne už tak nadšenecká, ale snad o to odhodlanější snaha o reformu socialismu v šedesátých letech.

Profesně se věnoval – jako většina jeho generačních souputníků a souputnic – nejprve dějinám dělnického hnutí v českých zemích. Postupně ale přešel na téma exilu na Západě během druhé světové války. Dvojice monografií Do emigrace a V emigraci patří k tomu nejlepšímu, co československá marxistická historiografie vytvořila.

Účastnil se ale aktivně i bojů v historiografické obci, které se tehdy vedly mezi mladými revizionisty a „konzervami“ starší generace. Ty byly sice do značné míry odrazem politického konfliktu mez „reformisty“ a „stalinisty“, měly však i svůj nezanedbatelný metodologický rozměr.