Soud: Zákazy jízdy naftových aut v německých městech jsou možné
Foto: ekonomika.eurozpravy.cz

Soud: Zákazy jízdy naftových aut v německých městech jsou možné

5 novinky, 2

Lipsko - Řidiči musí počítat se zákazy jízdy naftových aut v některých německých městech. Spolkový správní soud v Lipsku dnes rozhodl, že tyto zákazy jsou právně přípustné.

První zákazy jízdy by podle ochránců životního prostředí z organizace Deutsche Umwelthilfe, která případ iniciovala, mohly přijít už letos. Zákazy, které mohou být časově a místně omezené, se do budoucna mohou týkat až několika desítek měst.

Spolkový správní soud projednával dva případy, v nichž soudy nižší instance nařídily Severnímu Porýní-Vestfálsku a Bádensku-Württembersku, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart tak, aby tato města co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro oxid dusičitý (NO2).

Soud ve Stuttgartu přitom konstatoval, že zákazy jízdy naftových aut jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší a je k nim možné přistoupit bez dalších legislativních změn už nyní.

S tím dnes vyslovil souhlas i německý nejvyšší správní soud, když dovolání týkající se dvojice měst odmítl.

Zákazy nejen v Německu

Zákazy jízdy některých dieselových aut v Německu hrozí proto, že ve zhruba 40 německých městech jsou dlouhodobě překračovány hraniční hodnoty oxidů dusíku. Kromě Stuttgartu a Düsseldorfu se o zákazu hovoří i v dalších městech jako je Mnichov, Berlín nebo Kolín nad Rýnem, které jsou nejvíce znečištěny. Zákaz by se neměl týkat automobilů splňujících normu Eu...

    Číst dál zpravy.aktualne.cz