Nejvyšší soud: Exekutorský vykonavatel je úřední osobou
Foto: www.denik.cz

Nejvyšší soud: Exekutorský vykonavatel je úřední osobou

5 novinky, 3

Brno - Exekutorského vykonavatele, který plní úkoly z písemného pověření exekutora, lze považovat za úřední osobu. Náleží mu proto zvláštní ochrana podle trestního zákoníku, má však i zvýšenou trestní odpovědnost. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Sjednocující stanovisko trestního kolegia soudu brzy vyjde ve sbírce rozhodnutí a poslouží jako závazné vodítko soudům všech stupňů. "Dosavadní praxe byla rozporná," připomněl předseda soudu Pavel Šámal.

Nejvyšší soud při nové interpretaci trestního řádu vykonavatele zařadil mezi odpovědné úředníky, které zákoník při definici úřední osoby výslovně zmiňuje. V praxi to znamená například to, že pokud někdo vykonavatele napadne, může být stíhán a souzen pro násilí proti úřední osobě.

Při hodnocení statusu exekutorských vykonavatelů existovaly dva konkurenční výklady, přičemž i Nejvyšší soud se loni přiklonil k tomu protichůdnému. Tres...

    Číst dál zpravy.aktualne.cz


    Pavel Šámal, 3 roky
    Nejvyšší soud: Exekutorský vykonavatel je úřední osobou