Čínské velvyslanectví vyhrožuje Praze kvůli sesterské smlouvě7Foto© zpravy.aktualne.cz

Čínské velvyslanectví vyhrožuje Praze kvůli sesterské smlouvě

, 27 novinky, 2 zhlédnutí

„Vyzýváme magistrát hlavního města Prahy, aby co nejdříve změnil svůj přístup, přizpůsobil se trendu současného vývoje a historického pokroku a vrátil se zpět na cestu, která podporuje rozvoj bilaterální vztahů. V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy,“ uvedl mluvčí velvyslanectví v prohlášení.

Vypovězení sesterské smlouvy, které ještě musí schválit zastupitelstvo, označil mluvčí„za narušení důvěry, poškození čínsko-českých vztahů a atmosféry, ve které se nacházela regionální výměna a spolupráce mezi oběma zeměmi“.

Z jeho vyjádření je také patrné, že čínské velvyslanectví považuje za klíčové, aby ve smlouvě byla klauzule o uznání jedné Číny. Vysvětlování významu tohoto bodu věnoval ve vyjádření nejvíce prostoru, což vyvolává dojem, že Číně jde více o tento bod než o samotnou smlouvu.