30.01.2018 Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2017
Foto: www.novinky.cz

30.01.2018 Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2017

6 novinky, 3

V roce 2017 došlo k poklesu ve výrobě hovězího masa (-5,9 %). Pokračovala také snižující se výroba vepřového (-4,2 %). Ve výrobě drůbežího se podařilo zachovat trend rostoucí (+1,5 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat se vyvíjely opačně, u skotu byly vyšší o 2,3 %, u prasat o 11,1 %, kdežto u kuřat o 1,0 % nižší než v roce 2016. Nákup mléka od producentů se zvýšil o 6,7 % a průměrná cena mléka o 25,7 %.

Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách poraženo 60,8 tis. ks skotu, což je meziročně o 5,1 % méně, z toho bylo 24,5 tis. býků (-5,7 %), 26,6 tis. krav (-5,6 %) a 7,1 tis. jalovic (+3,3 %). Celková produkce hovězího masa činila 18 183 tun (-4,0 %). Snižování výroby hovězího masa se zpomalilo, vzhledem k sezónně nižší produkci ve třetím čtvrtletí byla výroba hovězího dokonce o 14,4 % vyšší.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo také k mírnému oživení výroby vepřového masa. Celkově bylo poraženo 600,0 tis. prasat, tj. meziročně o 2,3 % méně, a vyrobeno 54 755 tun, tj. o 0,6 % méně, avšak vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla výroba vepřového masa o 7,7 % vyšší.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 121 tun (+2,0 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily u všech kategorií: u býků o 0,9 %, u krav o 7,9 %, u jalovic o 6,9 % a u telat o 13,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,61 Kč za ...

    Číst dál kurzy.cz