Z humánního hlediska se proto jakékoliv jeho další potrestání zdá jako zcela nadbytečné a z pohledu nezletilého dítěte, které uvězněním otce přišlo o svoji poslední nejbližší osobu, jako velmi kruté a navíc s trvalým negativním dopadem na jeho další psychický vývoj,

Jiří Ovčáček, 7 měsíců
Zeman omilostnil muže, který při nehodě usmrtil manželku a syna. Další trest by podle něj byl krutý