Cesta, kterou se dnes ubírá EU, ať už vědomě, či nedobrovolně, je dálnicí do pekel. Nepotřebujeme novou Evropu. Braňme tu starou,