Důrazně žádám, aby všichni, kteří pobírají nárokové dotace na plochu, o ně žádali pouze pro pozemky, pro které mají jakýkoliv platný užívací titul v podobě vlastnictví, pachtovní smlouvy a podobně,

Marian Jurečka, 3 měsíce
Praxe Agrofertu je běžná, tvrdí Agrární komora. Jurečka nechá dotace na zabranou půdu prověřitMarian Jurečka, 3 měsíce
Praxe Agrofertu je běžná, tvrdí Agrární komora. Jurečka nechá dotace na zabranou půdu p...
Marian Jurečka, 3 měsíce
Dnes můžete udělat dobrý skutek nákupem. Začala národní potravinová sbírka