Důrazně žádám, aby všichni, kteří pobírají nárokové dotace na plochu, o ně žádali pouze pro pozemky, pro které mají jakýkoliv platný užívací titul v podobě vlastnictví, pachtovní smlouvy a podobně,

Marian Jurečka, rok
Praxe Agrofertu je běžná, tvrdí Agrární komora. Jurečka nechá dotace na zabranou půdu prověřit