Považuji to za velkou chybu, legislativa by měla respektovat EU jako jednotný prostor, kde není žádoucí blokovat obsah televizního a rozhlasového vysílání podle země původu,

Dita Charanzová, rok
Vysílání on-line televizí nebude přístupné ze všech zemí EU. Evropský parlament návrh zamítl