Okamžikem přeregistrace není v Ostravě v čele nikdo, protože se budou muset na základě nové členské základny teprve provést nové nominace, takže teď nevládne nikdo. Tady dnes nemůže nikdo říkat, že ovládá Ostravu,

Lubomír Zaorálek, 8 měsíců
Dvě křídla, čarování s členy i falšování podpisů. Zaorálek restartuje ostravskou ČSSD