Okamžikem přeregistrace není v Ostravě v čele nikdo, protože se budou muset na základě nové členské základny teprve provést nové nominace, takže teď nevládne nikdo. Tady dnes nemůže nikdo říkat, že ovládá Ostravu,

Lubomír Zaorálek, rok
Dvě křídla, čarování s členy i falšování podpisů. Zaorálek restartuje ostravskou ČSSD