Celkově je rozpočet vyrovnaný, respektive mírně přebytkový, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje o pět milionů korun. Saldem mezi příjmy a výdaji je položka financování, což v tomto případě znamená, že o pět milionů korun de facto, když to hodně zjednoduším, budou větší splátky úvěrů než je čerpání nových úvěrů,

Tomáš Macura, 3 roky
Ostrava bude mít mírně přebytkový rozpočet 6,877 miliardy korun