Dosavadní praxe byla rozporná,

Pavel Šámal, 3 roky
Nejvyšší soud: Exekutorský vykonavatel je úřední osobou