Jsou tam teze, které se týkají bezpečnosti při práci, ale týkají se také sociálního zabezpečení, mezd, přístupu ke zdravotní péči, rovnosti z hlediska odměňování, rovných šancí a podobně,

Bohuslav Sobotka, rok
EU přijala evropský pilíř sociálních práv. Jde jen o doporučení, nemá právní závaznost