Navrhuji hlasovat od nejodvážnějších návrhů k těm plachým,

Jiří Oberfalzer, 10 měsíců
Senátoři odhlasovali doporučení ke zmírnění EET. Výjimka by se týkala ročního obratu do 750 tisíc