Nejen touto akcí, ale i v průběhu celého roku bude zajištěn daleko větší přísun potravin potřebným,

Marian Jurečka, 9 měsíců
Dnes můžete udělat dobrý skutek nákupem. Začala národní potravinová sbírka