Vnímám hrozby, jimž čelíme. Varuji hlavně před třemi z nich: korupcí, neefektivní správou a populismem. Nejsou to menší ohrožení, než jsou nepřátelské operace na východě země,

Volodymyr Hrojsman, 2 roky
Ukrajinský parlament jmenoval Hrojsmana novým premiérem