Jsem si vědom toho, že pan Karel Srp udělal hodně dobrých věcí pro nezávislou kulturu, bohužel ale udělal také hodně špatných věcí a dlouhodobě a intenzivně donášel StB. Proto nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby byl členem Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Návrhu kontrasignovat jeho členství nemohu vyhovět,

Bohuslav Sobotka, 2 roky
Sobotka: Jmenování Srpa do Etické komise nepodepíšu, donášel StB. Je to chucpe, reagoval Ovčářek