Své případné odvolání z funkce předsedy představenstva spojoval s ohrožením finanční stability Českých drah. Bude zajímavé sledovat, zda tím náhodou nemyslel tučné odstupné, které bude nyní žádat,

Dan Ťok, 2 měsíce
Krtek odmítl nižší post v představenstvu ČD a odchází. Vedení není usnášeníschopné