My jsme v červenci tohoto roku vysoutěžili zakázku na architektonické nasvětlení Sýkorova mostu, jakožto jedné z dominant města Ostravy. Zakázka měla být za 1,850 milionu korun bez DPH,

Tomáš Macura, 8 měsíců
Ostrava musí odložit nasvětlení Mostu Miloše Sýkory