Vyzývám nás všechny, abychom dali stranou naše rozdíly, našli společnou půdu a sdružili se v jednotě, kterou potřebujeme k výsledkům pro náš lid, jímž jsme byli zvoleni, abychom mu sloužili,

Donald Trump, 10 měsíců
Trump se ve svém poselství pokusil usmířit rozdělenou Ameriku. Ale nejspíš marně