Praha-1°

Sexuoložka Hanka Fifková: Smlouva chránící ženy míří proti mužům

Sexuoložka Hanka Fifková: Smlouva chránící ženy míří proti mužům

0 zhlédnutí

Smlouva požaduje po jednotlivých státech, aby uvedené činy zahrnuly do svého trestního řádu.

Chce také změnit kulturní vzorce chování mužů a žen a je zaměřená proti všem zvykům a tradicím, které podporují vnímání žen jako méněcenných bytostí. Zároveň bojuje proti stereotypnímu vnímání ženských a mužských rolí. Tolik na úvod.

K textu, který má několik desítek stránek, se vyjadřovali mnozí, včetně právníků z ČR. Řekli to jasně: naše právo pamatuje na všechny zmíněné trestné činy. Včetně domácího násilí či stalkingu.